Araç Değer Kaybı; aracınızın kazadan önceki hasarsız piyasa değeri ile kazadan sonraki onarım görmüş piyasa değeri arasındaki fark olarak ifade edilmektedir. Araç değer kaybı taleplerinde; Kusuruyla kaza oluşumuna sebebiyet veren karşı aracın ruhsat sahibi, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Trafik) poliçesini düzenleyen sigorta şirketi ve araç sürücüsü müteselsil sorumludur.

Araç değer kaybı ile araç sahiplerinin, kusurlu olmadıkları hasarlar ile ilgili bu mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Trafik kazası neticesinde araç, yetkili serviste ve orijinal parçalar kullanılarak onarım görmüş olsa dahi değer kaybına uğramaktadır. Bir araç, ne kadar iyi onarım görmüş olursa olsun, kazadan önceki hali gibi olamaz ve fabrika orijinalliğini yitirmiş olur. Bir aracın, imal edildiği fabrikada gövde parçalarının birleştirilmesinde uygulanan kaynak dikiş kalitesi ve robot sistemler ile uygulanan boya işleminin hassasiyeti ve orijinalliği yetkili servislerde dahi aynı standartlarda uygulanması mümkün olamamaktadır.

Her yıl yaşanan binlerce trafik kazasında oluşan araç değer kaybı zararları, araç sahiplerinin üzerinde kalmaktadır. Fakat bu zararınızı, belli koşullara bağlı olarak, kazaya karışan ve kusurlu olan karşı aracın trafik sigorta şirketinden tazmin edebilmektedir. Yargıtay’ın istikrarlı olarak yıllardır verdiği kararlara göre, araç değer kaybı zararı, trafik sigortası poliçesi kapsamında ödenmesi gereken gerçek ve doğrudan bir zarardır.

SAFİR Hasar Danışmanlık ve Çözüm Merkezinden alacağınız profesyonel destek hizmeti sayesinde hiç bir prosedür ile uğraşmanıza gerek kalmadan, değer kaybı zararınıza ilişkin hesap raporu en kısa sürede hazırlanarak çözüme kavuşturulabilecektir.

Zira bu kapsamda olmak üzere, sigorta şirketleri nezdinde oluşabilecek hak kayıplarının veya  talep edilebilecek tazminat miktarları hakkında gerekli bilgilendirmelerinin yapılması suretiyle mağdur lehinde çözümüne katkı sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen konularda da danışmanlık ve çözüm hizmeti sunulmaktadır.