Asker olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmakta olan kişilerin her hangi bir kaza veya trafik kazası sonucunda yaralanması, sakat kalması ya da ölmesi sonucunda tazminat hakları bulunmaktadır.

Askeri personel;

-Kaza nedeni ile uğradığı zararlar için Maddi Tazminat,

-Yaşadığı ruhsal sorunlar nedeni ile Askeri Manevi Tazminat,

-Bedensel ya da ruhsal uğradığı zarar nedeni ile iş gücü ve gelir kaybına uğramış ise Askeri Destekten Yoksun Kalma Tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır.

Kaza geçiren askeri personelin yaralanması ya da sakat kalması durumunda ise; Bedensel ya da ruhsal zarara maruz kalan askeri personel her türlü tedavi giderlerini, Bedensel olarak aldığı hasar yüzünden çalışamadığı süreç içerisindeki maddi kayıplarını, Çalışma gücü ve verimi azalmış ya da kaybolmuş ise bundan oluşan zararları talep edebilmektedir.

Kaza geçiren askeri personelin vefatı halinde; Askeri kazada ölen askeri personelin cenaze giderleri, Ölüm hemen gerçekleşmemiş ve askeri personel yaşanılan kaza ile ölüm arasında tedavi sürecine girmişse bu durumda her türlü hastane ve tedavi giderleri, Askeri personelin çalışma gücünün bitmesinden kaynaklanan ailesi tarafından talep edilecek yoksunluk tazminatı, Ölen askeri personelin kişinin ekonomik desteğinden mahrum kalacak ailesinin uğradığı kayıplar talep edilebilmektedir.

Bu kapsamda olmak üzere, sigorta şirketleri nezdinde oluşabilecek hak kayıplarının veya  talep edilebilecek tazminat miktarları hakkında gerekli bilgilendirmelerinin yapılması suretiyle mağdur lehine çözümüne katkı sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen hususlarda da Aracılık - Danışmanlık ve çözüm hizmeti sunulmaktadır.