Normal şartlarda trafik kazasından sonra zarar görmüş olan araçların onarımları zorunlu trafik sigorta poliçesi ve/veya kasko poliçesi teminatları kapsamında sigorta şirketlerince  karşılanmaktadır. Ancak kimi sigorta firmalarınca olayın durumuna göre poliçedeki bir takım koşulların yerine getirilmediği veya eksik bilgi, belge ve diğer dokümanların bulunmadığı gibi hususlar  öne sürülerek tazminat ödemesi yapılmamakta veya  hak edilen tazminat tutarının kısmi tutarı ödenmektedir. Buna araç hasar uyuşmazlığı denilmektedir.

Genel olarak da;

-Araç pert durumu,

-Aracın hurda olup olmadığı,

-Araç rayiç bedeli sorunları,

-Araç onarım bedelinin eksik ödenmesi,

-Sigorta firmasının aracın rent a car kullanımını öne sürerek tazminatı reddetmesi,

-Araç çalınması sebebiyle yaşanan uyuşmazlıklar gibi sebeplerden dolayı anlaşmazlık yaşanıyor veya tazminat ödemesi gecikiyorsa veyahut talep reddediliyorsa, bu kaybın önüne geçmek için yasal yollara başvurulabilmektedir.

Bu kapsamda olmak üzere, sigorta şirketleri nezdinde oluşabilecek hak kayıplarının veya  talep edilebilecek tazminat miktarları hakkında gerekli bilgilendirmelerinin yapılması suretiyle mağdur lehinde çözümüne katkı sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen konularda da danışmanlık ve çözüm hizmeti sunulmaktadır.