1989 yılından beri  çok şey değişti ama ANA DEĞERLERİMİZ VE PRENSİPLERİMİZ hiç değişmedi.

Doğruluk, Dürüstlük, Bilgi, Güven ve Tecrübe

-İletişim kurduğumuz mağdurlarımıza Merkezimiz hakkında doğru bilgi vermek,

-Mağdurlara vermiş olduğumuz sözleri zamanında yerine getirmek ve karşılıklı güvene dayanan işbirliğini sağlamak, yaptıklarımız arasında tutarlılığı temin etmek,

-Saygınlığımızın ve Dürüstlüğümüzün mağdur tarafından en iyi şekilde algılanmasını sağlamak,

-Mağdura karşılaştığı sorunlar ile ilgili en uygun koşulları oluşturacağımızı ve en kısa zamanda sonuca gideceğimizin güvencesini vermek,

-Yaptığımız ve yapamadığımız her türlü işlemleri ilgililerle paylaşma konusunda açık, şeffaf ve dürüst olmak ve karşılıklı iletişimde güven ortamı sağlamak,

Takım Ruhu

-Merkezimiz bünyesinde çalışan temsilcilerimizin birbirleriyle iyi iletişim kurmalarını, uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,

-Beraber çalıştığı personel ile ekip şeklinde hareket etme kabiliyetine sahip olmak,

-Temsilcilerin birbirleri ile koordineli çalışmalarını temin etmek ve ortak hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde hareket etmek,

Gerçekçilik

-Karşılaşılan olaylarda mağdur ile kurulan iletişimde olumlu, gerçekçi, yapıcı ve tarafsız bir yaklaşım içinde olmak,

-Kaza dosyasının en kısa zamanda tamamlanıp gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için tüm kaynaklardan istifade etmek,

Fark Yaratmak

-Merkezimizin hedeflerine ulaşabilmek için yapılan işi sadece sürdürmek değil değer katarak iyileştirmek ve fark yaratabilme prensiplerine sahip olmak,

-Başarıyı ve verimi artırmak için önüne çıkan engellerle başa çıkmak ve yeni çözümler geliştirip başarılı olmayı hedeflemek,

-Mağdur ile kurulacak iletişimde ve iş birliğinde zaman ve mesafe mefhumu gözetmeden her türlü özveride bulunmak,

Profesyonellik

-Mağdurların beklenti ve ihtiyaçlarına en etkin şekilde cevap vermek, gelişmeler hakkında bilgilendirmek,

-Merkez bünyesi içerisinde sorumlulukların neler olduğunun farkında olmak ve bu sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirecek şekilde davranmak,

-Sigorta ve sigortacılık alanında meydana gelebilecek gelişmeleri takip etmek,

-Şirket prensipleri doğrultusunda temsilciler ile  birlikte hareket etmek, gelişim ve değişime açık olmak, değişimler karşısındaki olumlu davranış biçimlerini ve etkili çalışmayı sürdürmek, temel prensiplerimizdir.