Yaşanan trafik kazalarında kusur ve kusur oranı tespiti, Polis ve Jandarma görevlileri ile kazazedelerin  kendi aralarında düzenledikleri  kaza tutanaklarında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki kurallar  esas alınarak yapılmaktadır.

Kaza sonucu, kazaya karışan sürücülerin verilen kusur oranına itiraz etmeleri en doğal haklarıdır. Gerçekleşen bir trafik kazasında sadece maddi hasar meydana gelmişse kazaya karışan sürücüler kendi aralarında Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı tutmak zorundadır. Kaza kusur oranı belirlemesinde kaza tespit tutanağı tutulması şarttır. Bu tutanağın kazaya karışan sürücüler tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu tutanak anlaşmalı tutulur ve anlaşma sağlanamaz ise polis veya jandarma eşliğinde hazırlanır.

Polis veya jandarma görevlileri kazaya el koyduysa  onların hazırladıkları rapor öncelikle geçerli olur..

Yaşanan trafik kazalarında tarafların kusur oranlarında tespitinde tutanak düzenlenirken gösterilmeyen hassasiyetler sonucunda bir dizi mağduriyet ve hak kayıplarını ortaya çıkarmaktadır. Bu mağduriyet ve kayıplara gerçekçi ve yasal veriler ışığında çözüm getirmek amacıyla, kazaya karışan tarafların kusur incelemesi alanında Uzman Trafik Bilirkişileri ve  Kaza Eksperleri tarafından; kazanın oluşumu, araçların hasar durumları ve sürücü kusurları ile kaza oluş yerine ilişkin tüm veriler, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, Trafik Kazası Tespit Tutanağında veya adli dosyada yer alan kusura ilişkin bilirkişi raporunda itiraz edilmesi gereken hatalı kusur tespitleri var ise kazadaki Çevresel ve Teknik veriler dikkate alınarak incelenmekte ve kusur durumları ortaya çıkarılmaktadır.

KUSUR DÜZELTME departmanı tüm deneyimli kadrosu ile trafik kazalarındaki kusur oranlarını çözüme kavuşturma konusunda uzman kadrosu ile Türkiye’nin ilk ve tek öncü birimidir.

Belirlenen kusur oranlarında hata olduğu takdirde, Safir Hasar Çözüm Merkezi olarak  ilgili kurumlara başvuru yapılmak üzere gerekli danışmanlık hizmeti verilerek Uzman Görüşü  hazırlanmakta ve müracaat yapılması sağlanmaktadır.

Her hangi  bir  kazaya karıştıysanız ve haksız kusur oranı aldığınızı düşünüyorsanız, Safir  Hasar Çözüm Merkezinin Kusur Düzeltme departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.