SAFİR HASAR DANIŞMANLIK VE ÇÖZÜM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

SAFİR HASAR DANIŞMANLIK VE ÇÖZÜM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ (“Merkez” ya da “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgilendirmeye sunulan Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı ve Safir Hasar Danışmanlık Ve Çözüm Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası sınırları çerçevesinde;

Kişisel verilerin korunması, Safir Hasar Danışmanlık Ve Çözüm Hizmetleri Ltd.Şti.’nin (“Merkez veya Şirket”) Şirketimizin kurumsal anlamda önem verdiği değer ve politikalar arasındadır. Bu konunun en önemli bölümünü bu Politika ile yönetilen; Müşterilerin/Mağdurların, Temsilcilerin, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerimizin, İş ortağımız olan Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkililerinin, Tedarikçilerimizin, Üçüncü Kişilerin ve Varoluş kaynağımız olan çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesine  göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Safir Hasar Danışmanlık Ve Çözüm Hizmetleri Ltd.Şti, işbu Politika ile yönetilen; Müşterilerin/Mağdurların, Temsilcilerin, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerimizin, İş ortağımız olan Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkililerinin, Tedarikçilerimizin, Üçüncü Kişilerin ve Varoluş kaynağımız olan çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Safir Hasar Danışmanlık Ve Çözüm Hizmetleri Ltd.Şti tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde Safir Hasar Danışmanlık Ve Çözüm Hizmetleri Ltd.Şti nin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulmaktadır.

Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme gibi hususlarda aydınlatılmaktadır.

İşbu metni yukarıda sayılan tüm iştirakçiler Safir Hasar Danışmanlık Ve Çözüm Hizmetleri Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğunu ve anladığını, KABUL VE BEYAN EDER..