Kuruluşumuzun var oluş sebebi; Ülkemizde sigortalı yaşamın yaygınlaştırılması kişilere ait her türlü değerin  sigorta kapsamına alınması konusunda  Kaza ve Hasar Danışmanlığı yapmak ve bu konuda ülkemizde yaşayan insanların can ve mal değerlerinin sigorta kapsamına alınmasında katkıda bulunmak ve Sigorta bilincini yaygınlaştırarak hayat kalitesini artırmak,

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik her türlü girişimi desteklemek. Kazaların azaltılması yönünde Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak,

Kaza Sigortası, Deprem, Yangın, Nakliyat ve  İşyeri Sigortası kapsamında oluşan her türlü zararın tasfiyesi sürecinde danışmanlık hizmeti vererek, bu konuda ortaya çıkan tecrübelerin ilgili kuruluşlar ile paylaşılmasını sağlamak,

Trafik kazaları sonucunda hayatını kaybeden veya sakat kalan, özellikle sosyal güvencesi bulunmayan danışanlarımıza  en kaliteli hizmeti sunmak; imkânlarımız ölçüsünde yaşamsal ihtiyaçların karşılanması konusunda destek sağlamak, bu gibi konularla ilgili olarak faaliyet gösteren vakıf, dernek, v.b. yardım kuruluşlarını yönlendirmek,

Sigorta kapsamında oluşan her türlü zararın ortadan kaldırılması maksadıyla hasar tasfiyesi sürecinde danışmanlık işlemlerini üstlenmek temel görevlerimizdendir.