Trafik Kazası sonrası araç eksper raporu tarafından perte çıkmış olarak nitelendirilirse ve sigorta şirketinin, sigortalıya poliçede belirtilen teminat bedeli kadar ödeme yapması gerekmektedir. Bu tutar aracın Kasko değerinde  belirlenen tutardan daha yüksek olmayacak şekilde aracın piyasa değeri ile uyumluluk göstermektedir.. Sigorta şirketi aracın değerince ödeme yaparsa, araç sigorta şirketinin olmaktadır.

Araç perte ayrıldıktan sonra yasal süreler içerisinde ve gerekli başvuru süreci işletildikten sonra başvuru yapılmalıdır. Bunu müteakiben sigorta şirketleri gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra mağdurun ödemesini tam olarak yapmakla yükümlüdür.

Sigorta şirketi, kendisine yapılan hasar ihbarı üzerine kazaya ilişkin belgelerin eksiksiz tamamlanmasından sonra eksper raporunun teslim edilmesinden itibaren en geç 10 iş günü içinde tazminat miktarını belirlenerek sigortalıya ödenmesi gerekmektedir.. Hasar ödemesi, hasarın ihbar edildiği tarihten itibaren  45 gün içinde sigortalıya ödenmek zorundadır.

Ancak uygulamada bir takım aksaklık ve sıkıntılar ile karşılaşmak mümkündür.. Sigorta şirketleri ile sigortalı arasında pert aracın rayiç bedeli konusunda tam uyuşmazlık olmadığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda vatandaş aracın bedelini tam almadığı ve/veya piyasa değerinden çok aşağı hesaplanan durumlarda aracın pert değerini de eksik almış  olmaktadır. Bu hesap neticesinde de eksik ödeme ile karşılaşılmaktadır..

İşte bu durumlarda sizde aracın pert değerinin eksik ödendiğini düşünüyorsanız Safir Hasar Çözüm merkezine başvurarak sigorta şirketleri nezdinde oluşabilecek bu tür  hak kayıplarının veya sigorta şirketleri nezdinde talep edilebilecek tazminat miktarları hakkında gerekli bilgilendirmelerinin yapılması suretiyle çözüme katkı sağlamak amacıyla  pert aracınızın ara farkı gibi konularda danışmanlık ve çözüm hizmeti alabilirsiniz.