Aktüeryal hesaplamalarda, Trafik kazalarında meydana gelen maddi zararın tam olarak belirlenerek karşılanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi kapsamındaki maddi tazminatın da  Aktüeryal  Yöntem esas alınarak  hesaplanan miktara göre mağdur tarafından ödemesi alınabilmektedir. Aktüeryal hesaplama için en önemli veriler ise mağdurun yaşı, geliri, konumu, kusuru ve yaralanma sonrasında alacağı maluliyet oranıdır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak, “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması” ve “Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması” Aktüeryal Hesaplama Teknik ve Yöntemlerine göre  hesaplanarak kaza mağdurlarına danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sigorta şirketlerince yapılacak değerlendirme ve hesaplama neticesinde kaza mağdurlarına e-mail ya da telefon ile tazminat tutarları önerilmekte  ve ibra edilmesini istenmektedir. Danışanlarımıza ödenecek tazminat miktarlarının daha önce yapılan aktüeryal rakam ile uyumlu olması halinde ibra edilerek alınması, uygun değil  ise  de revize edilmesi tavsiye edilmektedir.