Halk arasında TRAFİK SİGORTASI olarak da bilinen ZORUNLU  MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ ile teminat altına alınan ve Türkiye sigorta birliğine bağlı  olarak faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin( http://www.tsb.org.tr/ ), meydana gelen kazalarda ödemek zorunda oldukları HASAR TAZMİNATLARI  mevcuttur.

Trafik kazasına karışan kazazedeler veya mağdurlara  sigorta şirketleri ; Destekten Yoksun Kalma tazminatı adı altındaki;

1-Maddi tazminat,( kaza başına sakatlık ve ölüm tazminatı, Şahıs başına ölüm ve yaralanma tazminatı, Araç başına maddi tazminat; kaza başına sağlık giderleri ile şahıs başına sağlık giderlerini)

2-Manevi tazminat, (Kasko sigortası ile de teminat altına alınabilen)  ödemek zorundadırlar.

3-Trafik kazası aynı zamanda iş kazası ise SGK dan maluliyet aylığı ve kazaya sebep olan kişiden aynı zamanda da işverenden maddi manevi tazminat alınabilmektedir.

Genel Merkezi Ankara da olan ve ülke geneline yayılmaya başlayan  SAFİR  HASAR DANIŞMANLIK VE HASAR ÇÖZÜM MERKEZİ adı altında faaliyet gösteren Merkezimiz; Türkiye’de meydana gelen başta Trafik Kazaları sonrasında da   Sigorta poliçelerinde taahhüt edilen HASAR TAZMİNATI VEYA KAZA TAZMİNATI olarak da adlandırdığımız maddi ve manevi tazminat miktarlarını oluşan zarar veya hasarların   durumlarına göre   ilgili sigorta şirketlerinden  tahsil edilmesi yönünde kazazedelerin  mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması  amacıyla en doğru ve en güvenilir bir şekilde ‘’Kurumsal Aracılık ve Danışmanlık Hizmeti’’ vermeye devam etmektedir.