UZMAN GÖRÜŞÜ HAZIRLAMA

Uzman Görüşü, dava öncesi ya da dava esnasında davalı ve/veya davacının mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla, konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlardan bireysel olarak ya da kanuni vekilleri  aracılığıyla talep ettikleri, delil niteliğindeki rapora denilmektedir.

Uzman Görüşü, Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır. Şirketimizde Trafik Kazalarındaki Kusur -Hasar konularındaki uyuşmazlıklarda Akademik personelimiz tarafından Uzman Görüşü hazırlanmaktadır.